การพัฒนาศึกษานิเทศก์

download

ศึกษานิเทศก์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้จริง  ลึกซึ้ง แตกฉาน มีความรู้ในงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  นิเทศเพื่อชี้แนะทิศทางการพัฒนาของครู  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีทักษะในการใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครือข่าย เป็นเครื่องมือในการนิเทศ

ในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์   ศึกษานิเทศก์จะต้องมีความมุ่งมั่นและพัฒนาสมรรถนะของตนเองในทุก ๅเรื่องอย่างต่อเนื่อง  ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองในด้านความรู้เชิงวิชาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง และสั่งสมความรู้ เพื่อสนับสนุนงานด้านการนิเทศของตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาสูงสุด

images

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ศึกษานิเทศก์สอศ. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s